Logisal Salaris Nieuws April 2012

FiNBOX
FiNBOX is een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank. In FiNBOX kunnen facturen, salarisstroken, polisbladen en andere financiële documenten ontvangen worden. Naast het ontvangen van financiële post heeft FiNBOX een bewaar- en uiteraard een betaalfunctie. Om te kunnen versturen naar de F…

Uitbetaling vakantiegeld via de voordeelregel
Het kan zijn dat op een loonberekening van een bijzondere beloning (vakantiegeld, overwerk) staat vermeld: ‘Voordeelregel loonheffing toegepast’.Wat betekent dat?Van de Belastingdienst mogen bijzondere beloningen volgens de gewone loonheffingstabellen worden belast, óf volgens de …

Urenregistratie East4
East4 Software Solutions heeft haar urenregistratiepakket TeamUren-Plan gekoppeld aan LogiSal. Daarmee kunnen gebruikers van TeamUren-Plan na het verzorgen van de urenregistratie de gegevens voor de verloning importeren in LogiSal. De verloning kan dan o.a. met serieverwerking met 1 druk-op-de-knop …

De Werkgeverszorgplicht in Het Nieuwe Werken
Bij de meeste werkgevers wordt dit al toegepast. Voorbeeld hiervan is een werkgever die zijn werknemers twee dagen per week thuis laat werken of de werkgever die het aan zijn werknemers zelf overlaat om te bepalen hoe laat ze beginnen en eindigen.Door deze ontwikkelingen verandert het een en ander a…

Oproepkracht en vakantiegeld
Iedere werknemer heeft wettelijk recht op minstens 8% vakantiebijslag. Dit is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).Mag ik hier bij oproepkrachten van afwijken?Bij een oproepkracht mag hier alleen van afgeweken worden als dit in de voor uw onderneming geldende collect…

Vraag uw KPN Certificaat nu aan
Verstuurt u nu uw loonaangiftes met een Diginotar certificaat en heeft u nog niet het proces opgestart om uw KPN certificaten aan te vragen, start hier dan zo spoedig mogelijk mee. Het aanvraagproces duurt meerdere weken. Met ingang van 1 juni dient u uw aangiftes te gaan versturen met KPN Certifica…

Januari 2009
LogiSal2009 beschikbaarVanaf nu is LogiSal 2009 voor u beschikbaar.Deze versie is inclusief alle tabellen en werknemersverzekeringen en nieuwe regelingen zoals de ouderenkorting.Uiterlijk 10 januari verschijnt 1B met de percentages van de pensioenfondsen (hoewel de eerste percentages inmiddels zijn …

Bron Logisal Salarisadministratie

Meer dan de helft van de gecrashte schijven is back-up

Bedrijfsvoering komt vaak helemaal stil te liggen

Meer dan de helft van alle gecrashte schijven zijn back up schijven, zo blijkt uit gegevens van Data Recovery Nederland. En dat is opmerkelijk, zeggen specialisten van de Udense specialist in dataherstel. “Back ups zijn vaak cruciaal in de bedrijfsvoering”, aldus dhr. Ghilav.

Bedrijven ondervinden ernstige hinder van een of meer beschadigde back ups. In sommige gevallen komt de bedrijfsvoering zelfs geheel stil te liggen. Ghilav: “Wij hebben letterlijk ondernemers bij ons gehad die een week later surseance hadden moeten aanvragen.” Gelukkig is Data Recovery meestal goed mogelijk.

Data Recovery Nederland timmert flink aan de weg. Men wordt zich steeds meer van bewust dat gegevensverlies niet definitief hoeft te zijn. Zowel bij dataverlies op back up schijven als op gewone harde schijven biedt het bedrijf in 95% van de gevallen uitkomst.

Meer informatie over de diensten van
Data Recovery Nederland

Data Recovery Nederland: 0413 270 314
Website: datarecoverynederland.nl

Logisal Salaris Nieuws februari 2012

Uitzend en loonheffingstabel
Als een werknemer in de loop van een tijdvak (in het uitzendwezen meestal een week) in dienst komt dan behoort wettelijk de dagtabel toegepast te worden. Bij veel uitzendbureau’s en specifieke software voor uitzendbureau’s werd dit niet gedaan. In die situaties werd vaak wel de weektabel…

Wensenboek
LogiSal2012 is beschikbaar in de zogenaamd 0-versie.In deze versie zijn nog niet alle pensioenpremies opgenomen.Nieuwe mogelijkheden met LogiSal2012:- Serieverwerken met max. 5 scripts- Schaalsalaris van waaruit LogiSal zelf het parttimeloon berekent- Basisloon en uurloon op specificatie- Automatisc…

Werkbonus
Er komt in 2013 een werkbonus voor werkgevers die werknemers van 62 jaar of ouder in dienst hebben. De werkbonus bedraagt € 1.750 per jaar en geldt (natuurlijk) voor 3 jaar. De werknemer krijgt de werkbonus vanaf 61 jaar. Daarmee komt de premiekorting voor de werkgever te vervallen.&n…

Meer over LogiSal?
Wilt u meer weten over LogiSal? Wilt u beter op de hoogte zijn van wat u kunt met LogiSal? Dat kan. We hebben een gratis cursus salarisadministratie met LogiSal op de site gezet. Behandeling en uitleg tezamen met oefenstof zorgt er voor dat u de mogelijkheden van LogiSal leert kennen. Echt de moeite…

Loonsomheffing
De WUL (Wet Uniformering Loonbegrip) is nog niet eens ingevoerd of de politiek is al weer bezig de volgende wijziging te onderzoeken. Onlangs heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de Verkenning Loonsomheffing naar de tweede kamer gestuurd. De Loonsomheffing houdt in dat u niet per werkne…

Verhuizing vanwege het werk
Gaat uw werknemer verhuizen vanwege de dienstbetrekking dan mag u de werknemer hiervoor maximaal € 7.750 onbelast vergoeden. Dit geldt voor zowel de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen als voor de werkkostenregeling. De voorwaarden die aan deze onbelaste vergoeding hangen zijn: de…

WUL definitief
Het is zo ver. De Wet Uniformering Loonbegrip is rond. Dit betekent dat er met ingang van 2013 veel veranderd. De grondslagen voor Loonheffing, Zvw en Werknemersverzekeringen worden samengevoegd. Dit heeft een grote impact op de salarisberekening en zal voor werknemers en werkgevers de nodige vragen…

Heeft u al een goede diagnose gemaakt van uw harde schijf?

Heeft u al een goede diagnose gemaakt van uw harde schijf? Er zijn verschillende gratis tools beschikbaar die uw hard schijf controleren op problemen in uw bestandssysteem ofwel in de sectoren van de harde schijf, maar deze zijn niet zo gemakkelijk in gebruik voor een leek. Heeft u weinig ervaring dan kunt u beter een test doen met meer uitgebreide en gemakkelijker te gebruiken Windows data analyse en recovery software. Deze software diagnotiseert uw harde schijven en maakt ook verloren bestanden op een beschadigde deel van uw harde schijf weer toegankelijk. Raid Recovery Service is al jaren lang specialist op het gebied van harddisk recovery

Meer informatie: raidrecoveryservice.nl