Logisal Salaris Nieuws Juli 2013

Werkbonus via de salarisadministratie

In de Fiscale Verzamelwet 2013 die onlangs door de ministerraad aan de Tweede Kamer is aangeboden, staat een voorstel voor het invoeren van de werkbonus in de Wet op de loonbelasting. Dit voorstel was al opgenomen in het Belastingplan 2013. U kunt vanaf 2014 in de salarisadministratie de heffingskorting voor oudere werknemers (werkbonus) toepassen. De werknemer hoeft deze heffingskorting dan niet meer via de voorlopige aanslag van de Belastingdienst te laten lopen.

Lees online (19-07-2013)

 

Ziektewet overzicht controleren

U ontvangt vóór 1 september 2013 een overzicht van de werknemers die in uw onderneming in 2012 een ziektewetuitkering hebben ontvangen. Controleer dit overzicht goed, aangezien de Belastingdienst op basis van dit overzicht de hoogte van de nieuwe ziektewet premies gaat vaststellen. Indien er fouten in dit overzicht zitten kunt u dat nu nog laten corrigeren door het UWV. Zo voorkomt u een te hoge premie voor 2014.

Lees online (18-07-2013)

 

Sollicitant Googelen?

U mag niet zomaar een sollicitant afwijzen met als reden: wat wij op internet tegen zijn gekomen past niet bij onze ‘ideale werknemer’. Dit heeft te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet stelt dat er een grondslag moet zijn om die gegevens te verzamelen. Indien u het wel op internet zoekt naar de werknemer kunt u dit beter niet als reden geven. Wilt u iemand wel op deze grond kunnen afwijzen, dan is het advies om vooraf in de vacature te vermelden dat indien iemand solliciteert hij instemt met een onderzoek op internet.

Lees online (16-07-2013)

 

ZW-flexpremie

In de hervorming van de Ziektewet is opgenomen dat u als werkgever gaat meebetalen aan de instroom van tijdelijke krachten in de Ziektewet en de WGA. Het UWV heeft in de juninota de hoogte van het gemiddelde premiepercentages voor de WGA-vast en -flex en de ZW flex bekend gemaakt:

 • Gemiddelde WGA premie vaste werknemers: 0,50%
 • Gemiddelde ZW premie voor flexkrachten: 0,34%
 • Gemiddelde WGA premie voor flexkrachten: 0,17%

U ontvangt eind 2013 een beschikking van de Belastingdienst met de premie voor uw onderneming. Kleine werkgevers blijven de sectorpremie afdragen. Alleen grote werkgevers betalen een premie die afhankelijk is van de instroom in de Ziektewet.

Lees online (15-07-2013)

 

Loonsom Connect pincode

Zoals eerder door ons is aangegeven mag u geen loonaangiftes meer insturen die zijn ondertekend met een pincode. Indien u in de maand juli wel een loonaangifte middels pincode instuurt dan ontvangt u direct een schrijven van de Belastingdienst. Vanaf 1 augustus worden alle loonaangiftes welke worden ingediend met een pincode, afgekeurd door de Belastingdienst. U moet uw aangiftes vanaf 1 augustus insturen door middel van een KPN certificaat. Alternatief is onze LIS service (Loonaangifte Indien Service). Kijk hier voor meer informatie over onze LIS service. Wenst u stappen te ontvangen voor het aanvragen van KPN certificaten of hoe u KPN certificaten uit een ander pakket importeert in Loonsom Connect, mail dan onze helpdesk.

Lees online (12-07-2013)

 

Kopie administraties LogiSal

Wij adviseren u regelmatig uw bestanden te kopiëren. U dient onderscheid te maken in zogenaamde werkkopieën en brandkopieën. Een werkkopie dient alleen als reserve als er tijdens bepaalde verwerkingsprocedures iets fout gaat. Een werkkopie maakt u op dezelfde harddisk op een andere plek. Een brandkopie is een kopie die u op een ander medium (diskette, cdrom of in de `cloud`) bewaart voor het geval uw systeem totaal vernietigd is. Via Beheer > Kopiëren kunt u kopiëren of zippen naar een door u opgegeven adres.

Lees online (11-07-2013)

 

Uw Salarisadministratie Online

LogiSal is ook beschikbaar als ‘salarisadministratie-online’ oplossing.
Cloud-werken in optima forma.

De grote voordelen van LogiSal Online:

 • 24/7 toegang tot LogiSal-Online.
 • Bereikbaar vanaf iedere werkplek en zelfs met Apple, Linux, Smartphone en Ipad.
 • Updates worden automatisch voor u geinstalleerd.
 • Iedere dag wordt een backup gemaakt.
 • U hoeft geen investering te doen.
 • Kosten per gebruiker € 25 per maand exclusief LogiSal-licentie.
 • Volledig schaalbaar: uw online-salarisadministratie groeit met u mee.
 • LogiSal online is inclusief het versturen van e-mails van LogiSal.
 • LogiSal online dient uw loonaangifte in o.a. via LIS.
 • Ook andere software mogelijk.
 • U blijft volledig uitwisselbaar naar uw eigen computer. Als u ooit LogiSal-online opzegt dan kunt u alle programmatuur en data op uw eigen systeem bewaren voor eventuele controles.
 • Starten of Overstappen: LogiSal-Online werkt heel eenvoudig en 100% gelijk aan de LogiSal die u al jaren gewend bent. Wij zorgen voor installatie van uw salarisadministratie online. U logt in en u werkt met nieuwe of met bestaande administraties verder.
 • Op verzoek demo mogelijk.

Meer weten over Logisal Salarisadministratie online?

Lees online (10-07-2013)

 

Asscher wil advies over andere financiering WW

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wil van de Sociaal-Economische Raad (SER) advies over een andere financiering van de WW, waarbij werkgevers en werknemers allebei de helft van de premie betalen. Op dit moment betalen alleen werkgevers WW-premie.

De SER wordt ook gevraagd advies te  geven over de financiering van de WW. Werkgevers en werknemers willen ieder de helft mee gaan betalen aan de WW, dat mag echter niet nadelig uitpakken voor de koopkracht van mensen. De WW wordt nu  nog maximaal 38 maanden gefinancierd door de overheid, die periode gaat naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen, door bijvoorbeeld afspraken te maken in de cao, ervoor zorgen dat  de WW- duur op het huidige niveau blijft. Daarnaast gaan werkgevers die veel werknemers in de WW laten instromen meer premie betalen, zodat  goed werkgeverschap wordt gestimuleerd. Sociale partners kunnen het gebruik van de WW beperken door het tijdig vinden van nieuw werk voor werknemers die met ontslag bedreigd worden. Door bijvoorbeeld scholing of het aanbieden van leerwerkplekken.

Lees online (08-07-2013)

 

VCR 2013

Er is weer een nieuw document Voortschrijdend Cumulatief Rekenen. Nu van 2013. Verkrijgbaar bij de Belastingdienst.

Lees online (05-07-2013)

 

Loonkosten stijgen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft haar onderzoek naar contractuele loonkosten gepubliceerd. Tussen 2000 en 2012 zijn de loonkosten gestegen met ruim 35%. Dat brengt ons internationaal niet in een gunstige concurrentiepositie.

Bron: CBS

Lees online (04-07-2013)

 

Vervroegd afschrijven

Het is mogelijk om vervroegd af te schrijven in combinatie met de aanschaf van bijvoorbeeld een auto met nul procent bijtelling. Dat lijkt verstandig omdat dit lasten uitstelt en een rentevoordeel oplevert. Maar als de belastingen gaan stijgen dan gaat dit geld kosten. Ons advies is: niet doen.

Lees online (03-07-2013)

 

Budget lastenverlichting

De aangekondigde lastenverlichting 2014 voor het bedrijfsleven is ook al weer van tafel. De bezuinigen die gevonden moeten worden maken dit noodzakelijk.

Lees online (02-07-2013)

 

Loonheffing 2014

Zowel de schijven voor de loonheffing als de loonheffingskorting zullen in 2014 niet indexeren. De regering hoopt hiermee te bereiken dat de lonen ook niet zullen stijgen. De ambtenaren blijven op de nullijn.

Lees online (01-07-2013)

 

Crisisheffing 2014

De crisisheffing over lonen van € 150.000 en meer blijft ook in 2014 van kracht. Eerder was er in het kader van het sociaal akkoord sprake van dat deze heffing van tafel was. Helaas. De heffing zal ook in 2014 doorgang vinden. Over levensloopuitkeringen hoeft u geen crisisheffing toe te passen.

Lees online (28-06-2013)

 

Schilders

A&O Services bericht dat er (vooralsnog) geen wijzigingen zijn in de percentages per 1 juli voor schilders.

Lees online (27-06-2013)

 

Ruim 10.000 bezwaarschriften tegen crisisheffing

Bij de Belastingdienst zijn zeker 10.000 bezwaarschriften ingediend tegen de crisisheffing, de zogenoemde eenmalige extra heffing van 16 procent die werkgevers moesten afdragen op inkomens van werknemers boven de 150.000 euro.

De maatregel was er een uit het Vijfpartijenakkoord van april 2012; er zou 500 miljoen euro mee opgehaald moeten worden. De eenmalige crisisheffing geldt voor zowel commerciële bedrijven als voor semi-publieke instellingen als ziekenhuizen en woningcorporaties. Voor elke werknemer die over 2012 meer dan 150.000 euro verdiende, moest zijn werkgever in april van dit jaar een extra heffing betalen van 16 procent van het loon.

In de uitzending van Nieuwsuur op 24 juni jl. zegt Arjo van Eijsden van accountantskantoor Ernst & Young dat de mensen die bezwaar hebben gemaakt vooral verbolgen zijn over het feit dat de maatregel met terugwerkende kracht werd ingevoerd. Werkgevers zouden zich zo niet hebben kunnen voorbereiden op de extra heffing.

Lees online (26-06-2013)

 

IBAN/BIC

Clieop03 wordt vervangen door SEPA. Voor meer algemene informatie verwijzen wij u naar sepa.nl of uw bank. Vanaf 1 februari 2014 kunt u niet meer werken met clieop03.

U kunt met LogiSal een Sepa-betaalbestand maken. Sepa werkt met IBAN-nummers en BIC-codes. U kunt via www.ibanbicservice.nl bankrekeningnummers converteren naar IBAN-nummers en BIC-codes. Als u veel werknemers heeft dan kunt u dat met LogiSal ook in 1 bewerking voor alle werknemers (van alle werkgevers tegelijk) doen.

 • Ga naar ibanbicservice.nl en klik op registreren. Registreer u.
 • Ga naar LogiSal2013 > Betalen en klik op de knop Conversie Sepa.
 • Kies in het volgende scherm eerst voor export csv en lever dat bestand in bij ibanbicservice.nl.
 • U krijgt een bestand retour. Dat kunt u inlezen in LogiSal waardoor alle gegevens automatisch worden aangepast.

U kunt na de conversie nog steeds clieop03 bestanden maken. En nu ook Sepabestanden.

Lees online (25-6-2013)

 

Bijverdienen

Vakantiewerkers jonger dan 16 jaar en die bij hun ouders wonen mogen onbeperkt bijverdienen. De ouders worden niet gekort op hun kinderbijslag. Wonen ze niet bij hun ouders dan mag maximaal € 1.266 netto per kwartaal verdiend worden zonder dat er gevolgen zijn. Daar komt dan in de zomervakantie nog eens € 1.300 netto bij. Ontvang je studiefinanciering dan zijn de regels anders: Je mag maximaal € 13.530 bruto bijverdienen.

Lees online (24-06-2013)

 

Reclame Artikelen Aanbiedingen

Reclame artikelen van Reclamehal.nl nu nog voordeliger.
Bekijk snel onze webshop met veel aanbiedingen zoals een doos (5stk) aluminium A1 kliklijsten voor 99 euro. Daarnaast hebben wij momenteel nog veel aluminium stoepborden in de aanbieding. Bekijk al onze promotie artikelen eens op reclamehal.nl .De aluminium kliklijsten zijn natuurlijk altijd super voordelig. Bekijk ook eens onze aanbieding Stoepbord flymaster voor 99 euro. Richt u winkel snel in voor de feestdagen! Neem snel een kijkje in onze webshop.

Ook de goedkoopste in Aluminium posterklemmen en Posterclips

Doos A4 kliklijsten 10 stuks met ronde hoek 60 euro

– Doos A2 kliklijsten 10 stuks 125 euro

Doos A3 kliklijsten 10 stuks 119 euro

En nog veel meer!!

http://reclamehal.nl 

Logisal Salaris nieuws Juni

Subsidie Onderwijs De afdrachtvermindering Onderwijs stimuleert bedrijven om o.a. leerwerkplekken aan te bieden. Helaas gaat deze regeling in deze vorm ten onder aan haar succes of aan misbruik. Volgens de Minister van Onderwijs zijn de uitgaven de afgelopen 5 jaar verdubbeld tot zo’n 400 miljoen. De regeling wordt vervangen door een subsidie met een plafond van 200 miljoen. We weten nog niet of dit via de salarisadministratie c.q. loonaangifte blijft lopen maar het vermoeden is van niet.

Lees online

 

Ontslagrecht moet soepeler De Europese Commissie geeft Nederland het dringende advies om het ontslagrecht verder te versoepelen. Een versoepeling van het ontslagrecht zal gunstig zijn voor de arbeidsmobiliteit. Dit advies maakt deel uit van het advies met betrekking tot de begroting 2014.

Lees online

 

Rabo en Sepa Als u met Rabo Telebankieren een sepa bestand wilt importeren dan heeft u 2 mogelijkheden. U moet kiezen voor Euro-bestanden. Dat is de goede. Als u kiest voor Overige betaalbestanden dan komt u terecht bij de import voor oude sepa bestanden. LogiSal is nu zodanig aangepast dat het end-to-end ID anders werkt waardoor u minder kans op foutmeldingen van Rabo heeft.

Lees online

 

Bovengrens Pensioen Er is een wetsvoorstel aanscherping pensioenregels in de maak. In die regels is onder andere iets opgenomen omtrent een maximum bedrag voor fiscaal vriendelijk pensioensparen. Dat bedrag wordt gesteld op € 100.000. Wanneer die grens precies in werking komt is nog enigszins vaag. Wij houden u op de hoogte.

 

UWV verstrekt statussen arbeidsbeperkten niet Om te bepalen of het voor uw onderneming gunstig is om eigenrisicodrager te worden of welke premiekortingen u kunt toepassen, heeft u informatie nodig over de werknemers in uw onderneming met een arbeidshandicap. Hiervoor mag u echter niet bij UWV aankloppen, zo is uit een recente rechtszaak gebleken.

Voor het inschatten van de statussen van arbeidsgehandicapten kunt u niet bij UWV terecht. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In de zaak ging het om een werkgever die bij UWV de statussen opvroeg van zijn werknemers met een arbeidshandicap. UWV weigerde echter aan het verzoek te voldoen. Volgens UWV zouden de opgevraagde gegevens vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Lees online

 

Tablet makkelijker Op dit moment kunt u een tablet aan de werknemer ter beschikking stellen als deze 90% zakelijk wordt gebruikt. Dat gaat veranderen als het aan de staatssecretaris van Financiën ligt. Er komt dan een algemeen criterium wat inhoudt dat het zakelijke gebruik niet meer aan een percentage gebonden wordt.

 

Let op (minimum)loon bij jeugdige vakantiewerkers De zomervakantie staat weer voor de deur. Dit betekent mogelijk ook dat er vakantiewerkers aan de slag gaan in uw onderneming. Als er in de vakantieperiode scholieren bij uw onderneming aan de slag gaan om de vaste werknemers tijdens hun vakantie te vervangen, moet u op een aantal zaken letten. Kinderen mogen vanaf 13 jaar al bijklussen in de vakantie, maar het werk dat ze mogen doen en welk minimumloon voor hen geldt, is afhankelijk van hun leeftijd.

De regels voor het inhuren van vakantiewerkers staan overzichtelijk in de brochure Vakantiewerk 2013 van de overheid. U vindt hier niet alleen de arboregels voor jonge werknemers, maar ook de minimumlonen en eventuele gevolgen voor de kinderbijslag.

Kinderen jonger dan zestien jaar kunnen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag die hun ouders voor hen ontvangen. In de vakantie mogen 16- en 17-jarigen maximaal € 1.300 netto bijverdienen. Verdienen ze meer, dan kan dit gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Overigens mogen 16- en 17-jarigen de rest van het jaar maximaal € 1.266 netto per kwartaal verdienen, anders stopt de kinderbijslag.

Lees online

 

Ongeval melden Elke werkgever dient een bedrijfsongeval te melden als iemand blijvend letsel oploopt of in het ziekenhuis opgenomen wordt (ten gevolge van een ongeval), of overlijdt. Als u dat niet doet riskeert u een fikse boete! Op de website van SZW (http://www.inspectieszw.nl/contact/melden_en_aanvragen/) kunt u een dergelijk formulier downloaden. Is ten gevolge van het ongeval iemand overleden of in levensgevaar dan dient u het ongeval telefonisch te melden op 0800-5151.

Lees online

 

Tijdelijk contract verandert In het sociaal akkoord zijn ten aanzien van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een aantal aanpassingen opgenomen: Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen. En bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten ongeacht de lengte mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Verder zullen opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten in totaal niet langer dan 2 jaar mogen duren. Dit laatste kan per CAO worden opgerekt naar 4 jaar (?). Als een arbeidsovereenkomst binnen 6 maanden wordt opgevolgd dan telt de termijn door. Dit moet allemaal nog in wetgeving veranderd worden.

Lees online

 

Fiets nu of WKR Onder de huidige (oude) regelgeving mag u een fiets van de zaak (onder bepaalde voorwaarden) vergoeden tot en met € 749. Onder de WKR moet u de fiets in de WKR ‘stoppen’. Daarbij komt de grens van € 749 te vervallen. Dat geeft meer mogelijkheden. Als u bestaande afspraken met personeel heeft over de fiets dan dient u die mogelijk te herzien voor 2015.

Lees online

 

Loonbegrip Pensioen De detailhandel heeft besloten het volgende loonbegrip te hanteren, overigens met ingang van 1 januari 2013.

Pensioengevend loon: alle componenten in het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen of het uniform loonbegrip, met uitzondering van:

 • Uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Werkloosheidswet en hierop door de werkgever verstrekte aanvullingen
 • Het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto
 • Het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de pensioendatum
 • De uitkering van een levenslooptegoed

In LogiSal heet dit: Oude LoonSV (grondslag 7)

Lees online

 

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 bekend Per 1 juli moet u werknemers vanaf 23 jaar ten minste € 1.477,80 bruto per maand betalen bij een fulltime werkweek. Voor werknemers die jonger zijn dan 23 geldt een percentage van dit bedrag. Werknemers die jonger zijn dan 15 of ouder dan 65 jaar vallen niet onder het minimumloon.

Voor het tweede halfjaar van 2013 geldt een verhoging van het wettelijk minimumloon met 0,57%.  Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2013:

• € 1.477,80 per maand;
• € 341,05 per week;
• € 68,21 per dag.

Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het minimumuurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat in de branche of onderneming als volledige werkweek geldt.

LogiSal neemt automatisch het juiste minimumloon als u tijdig update.

Lees online

 

Ontslagroute Er komen in 2016 in grote lijnen 3 ontslagroutes. Die bestaan feitelijk nu ook al maar zijn straks meer dwingend. Route 1 is met wederzijds goedvinden. Route 2 is via het UWV. Route 3 is via de kantonrechter. Route 2 via de UWV wordt in 2016 dwingend voorgeschreven bij ontslag door bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid. Route 3 via de kantonrechter wordt in 2016 dwingend voorgeschreven als de oorzaak persoonlijk is.

Lees online

 

DGA moet meest verdienen Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) moet meer verdienen dan het best betaalde personeelslid in zijn onderneming. Is er een personeelslid die meer verdient dan de DGA dan kan de inspecteur van de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. Werkt een DGA parttime, dan dient de DGA het aantoonbaar te kunnen maken dat hij minder uren maakt.

Lees online

 

Ben jij op zoek naar een baan?

Neem contact op met: De Boer Aanhangwagens in Pesse.
Kijk op www.deboer-aanhangwagen.nl voor een impressie van het bedrijf.

Wij zijn namelijk op zoek naar een commerciële man tussen de 20 en 25 jaar.
Dit om voor ons de boekhouding te doen op minimaal 3 vaste dagen per week.
Mocht er tijd voor zijn dan ook assisteren in de verkoop.
Dit zijn de Dinsdag, Donderdag en de Zaterdag.

In overleg moet het mogelijk zijn om naar meer dagen per week te gaan.
Deze extra dagen zijn dan voor de verkoop.

Wij werken ma t/m vr van 8.00 tot 18.00. en Zaterdag tot 17.00 uur.

Werkzaamheden: (2 dagen)
– Verkoopfacturen maken van verkoop en reparatie
– Inkoopfacturen inboeken
– Bank- en kasmutaties verwerken
– Voorraadadministratie
– Debiteuren- en crediteurenadministratie
– Telefoon beantwoorden
– Kentekenbewijsadministratie
– Huurcontracten opmaken
– Mailingen aan klanten verzorgen

Verkoop: (1 dag)
– Verkoop en verhuur van aanhangwagens/paardentrailers.
– Verkoop van onderdelen.

Geïnteresseerd of nog vragen?

Neem dan telefonisch contact op met:

De Boer Aanhangwagens
(Vragen naar Arnold de Boer)
Oostering 28
7933TM Pesse
0528-241676
www.deboer-aanhangwagens.nl
info@deboerpesse.nl

Logisal Salaris Nieuws Maart

Pseudoheffing Hoog Loon

In maart is het zover. U moet een extra heffing van 16% afdragen voor werknemers die in 2012 meer dan 150.000 hebben verdiend. Dat wil zeggen dat u deze eindheffing moet meenemen in de loonaangifte van maart. Wat meetelt is loon uit tegenwoordige arbeid. Een ontslagvergoeding telt niet mee. Een bonus wel. Er is de nodige moeite gedaan om ontwijkgedrag te voorkomen. Is een werknemer ontslagen en ontvangt hij/zij nog geld op andere gronden? Dan telt dat mee. Ook bedrijven die niet meer bestaan of zijn overgenomen moeten de heffing gewoon betalen. En alle inkomsten binnen 1 concern tellen mee. En o ja, kunstmatige verlaging van het loon? Dat mag niet. Ook andere grappen en grollen die hun oorzaak in deze wet vinden zijn niet toegestaan. En als laatste: de bijtelling auto van de zaak telt gewoon mee.

Lees online.

 

Levensloopsaldo spoedig afrekenen

Het resterende levenslooptegoed van werknemers die op 31 december 2011 een saldo van minder dan € 3.000 hadden, is op 1 januari 2013 automatisch vrijgevallen. U moet er in principe voor zorgen dat dit vóór 1 april aanstaande in de loonheffingen is verwerkt.
Als een werknemer van uw onderneming na afloop van 2011 een levensloopsaldo had van minder dan € 3.000, moet u dit vóór 1 april aan hem uitbetalen. Hoe u dit behandelt in de loonheffingen, hangt af van het precieze tegoed op 1 januari 2013. Bij het inhouden van de loonheffingen houdt u altijd rekening met de opgebouwde levensloopverlofkorting.

Lees online.

 

Aan of afmelding eigenrisicodragerschap WGA

Wil uw onderneming per 1 juli 2013 eigenrisicodrager voor de WGA worden, of het eigenrisicodragerschap juist beëindigen, dan moet u dit vóór 1 april doorgeven aan de Belastingdienst.

Indien u zich wilt aanmelden, gebruikt u hiervoor het formulier van de Belastingdienst (pdf). Houd hierbij wel rekening met het inlooprisico: ook bestaande WGA-uitkeringen – die dan nog door UWV worden betaald – komen voor uw rekening op het moment dat uw onderneming eigenrisicodrager wordt. Ex-eigenrisicodrager blijft nog tien jaar verantwoordelijk.

Is uw onderneming al eigenrisicodrager en wilt u dit beëindigen, gebruik ook dan het formulier van de fiscus. Wel moet u er dan rekening mee houden dat het eigenrisicodragerschap nawerkt, het zogenoemde uitlooprisico. Dit betekent dat uw onderneming tien jaar lang verantwoordelijk blijft voor de resterende duur van lopende WGA-uitkeringen. UWV neemt de betaling van bestaande uitkeringen dus niet direct van u over. Dit geldt overigens ook voor werknemers die onder uw eigenrisicodragerschap ziek zijn geworden, maar pas in de WGA belanden nadat u geen eigenrisicodrager meer bent. Een zieke werknemer komt immers pas na in principe 104 weken loondoorbetaling in aanmerking voor een WGA-uitkering. Dit risico komt dan dus ook voor uw rekening.

Lees online.

 

Diploma Financieel Adviseur

Ook Financieel Adviseurs van kleine ondernemingen zullen waarschijnlijk per 1 januari 2014 moeten beschikking over diploma’s om hun vakkennis aan te tonen. Daarbij zullen ook regels voor permanente educatie gaan gelden. Dit zal niet alleen gelden voor directeuren of eigenaren maar ook voor personeelsleden.

Lees online.

 

Evaluatie ULB

Voor de zomer zal Staatssecretaris Weekers van Financien de Wet Uniformering Loonbegrippen evalueren. Hierbij zal een inventarisatie gemaakt worden van groepen mensen die onevenredig zwaar getroffen zijn door de wetgeving, zoals militairen en DGA’s. We houden u op de hoogte.

 

Lees online.

 

Crisisheffing

Bij de loonaangifte van maart dient u de crisisheffing te doen.
Dit is een extra belasting van 16% over het loon hoger dan de drempel van € 150.000.
In LogiSal kunt u dat doen bij Jaarblok > Eindheffing.
U kunt ook meteen bezwaar aantekenen want er zullen diverse procedures over gevoerd gaan worden. Vooral als de bonus/het loon voor april betaald is kunt u succesvol zijn met een bezwaar. De tijd zal het leren.

Lees online.

 

Smartphone Salarisspecificatie

Gratis met LogiSal uw salarisspecificaties online op het web en klaar voor uw personeel om opgehaald of ingezien te worden. Ook met smartphone (iPad en Android). Wij hebben voor u een informatiebulletin klaar staan. U gaat mee met uw tijd!

Zie: Digitaal Salarisspecificatie Verstrekken

Lees online.

 

Werknemerspremie WW terug?

De vakcentrales FNV en CNV willen opnieuw een WW-premie voor werknemers invoeren om te voorkomen dat de uitkeringsduur fors wordt bekort. Het kabinet wil de maximale WW-duur volgend jaar terugbrengen van maximaal 38 naar 24 maanden, waarbij de uitkering in het laatste jaar terugzakt naar bijstandsniveau. De bonden zijn hier fel op tegen. De FNV noemde de ingreep onbespreekbaar. Werknemers betalen sinds enkele jaren geen WW-premie meer. Die komt sindsdien helemaal voor rekening van de werkgevers.

Lees online.

 

Opruimen

Volgens de wet dient u uw administratie 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat u nu 2005 en eerder mag opruimen. Dat geeft ruimte!

Lees online.

 

WKR is soms een kans

Er breken rustiger tijden aan. Benut die om eens te kijken naar de werkkostenregeling. Die biedt ook kansen. Al is het maar dat u geen eindheffing meer over kerstpakketten hoeft te betalen. Daar komt nog bij dat nu soms zaken ‘half’ of niet zijn geregeld waardoor u bij een controle mogelijk een probleem heeft. Terwijl dit onder de werkkostenregeling helder en duidelijk op te lossen is. Veel personeel met hoge inkomens? Ook dan biedt de WKR een kans! Die 80% lijkt duur maar is goedkoper dan de belastingheffing over hogere inkomens.
Downloaden van de WKR kan via:  http://logisal.nl/download/werkkostenregeling/

Lees online.

Uw Salarisadministratie Online bij Logisal

LogiSal is ook beschikbaar als ‘salarisadministratie-onine’ oplossing.

Cloud-werken in optima forma.

De grote voordelen van LogiSal Online:

– 24/7 toegang tot LogiSal-Online.
– Bereikbaar vanaf iedere werkplek en zelfs met Apple, Linux, Smartphone en Ipad.
– Updates worden automatisch voor u geinstalleerd.
– Iedere dag wordt een backup gemaakt.
– U hoeft geen investering te doen.
– Volledig schaalbaar: uw online-alarisadministratie groeit met u mee.
– LogiSal online is inclusief het versturen van e-mails van LogiSal.
– LogiSal online dient uw loonaangifte in via LIS.
– Ook andere software mogelijk.
– U blijft volledig uitwisselbaar naar uw eigen computer. Als u ooit LogiSal-online opzegt dan kunt u alle programmatuur en data op uw eigen systeem bewaren voor eventuele controles.
– Starten of Overstappen: LogiSal-Online werkt heel eenvoudig en 100% gelijk aan de LogiSal die u al jaren gewend bent. Wij zorgen voor installatie van uw salarisadministratie online. U logt in en u werkt met nieuwe of met bestaande administraties verder.

Meer weten over Logisal Salarisadministratie online ?

Bron: Logisal Salarisadministratie

Logisal Salaris Nieuws februari

Subsidies voor het aannemen van personeel

Subsidies voor het aannemen van personeel vindt u onder meer in de vorm van fiscale regelingen en loondispensaties. Er zijn bijvoorbeeld regelingen voor het in dienst nemen van werknemers met beperkingen en het aannemen van werknemers uit een uitkering situatie.

Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt.

Lees online.

 

Uitstel werkkostenregeling?

Volgens Het Financieel Dagblad wordt de werkkostenregeling (WKR) met één of twee jaar uitgesteld. Zo bevestigden bronnen op het ministerie van Financiën aan de redactie van de krant.

Ondanks het vooruitzicht van lastenverlichting, zijn werkgevers tot nu toe niet erg enthousiast geweest over de WKR. Ongeveer 80% van de bedrijven hanteerde bijvoorbeeld vorig jaar nog de oude regeling. Volgens werkgevers levert de invoering van de WKR juist te weinig verlichting van de administratieve lasten op. De nieuwe regeling is nog steeds ingewikkeld, vereist een grondige voorbereiding en dreigt voor sommige sectoren zoals de detailhandel, horeca en zorg slechter uit te pakken dan het oude regime.

Staatssecretaris Frans Weekers zou nu echter tot uitstel bereid zijn om een aantal knelpunten in de regeling op te lossen. Het uitstel zou zo’n één tot twee jaar kunnen duren.

(Bron: www.fd.nl)

Lees online.

 

Twee dienstbetrekkingen

In sommige gevallen heeft een werknemer 2 dienstbetrekkingen bij 1 werkgever.
Dat kan het geval zijn als er inkomsten zijn uit tegenwoordige arbeid en bijvoorbeeld een stamrecht. Dan mag u voor de berekening van de sociale lasten (toepassen van de het maximumloon) de beide inkomens optellen. In LogiSal kunt u dat ook toepassen. Vraag de helpdesk om uitleg.

Lees online.

 

Doorbetaaldloon regeling

Ook de doorbetaaldloon regeling is in 2013 opnieuw vorm gegeven onder de Wet ULB. De salarisadministratie regelt loonheffing en Zvw in de holding en sociale lasten in de werkmaatschappij. Een eventuele auto wordt in beide opgenomen. In LogiSal kunt u de status van de werknemer aangeven bij tab Fiscaal > Bijzondere instellingen.

Lees online.

 

Levensloop uit dienst

Er zijn toch nog wel wat vragen rondom de levensloopverlof(korting). Een ex-werknemer die dit jaar niet bij u werkt en via u de levenloop laat uitkeren en jonger is dan 61: u voegt geen tijdvak toe, geen loondagen. Het is bijzonder loon. Dus u kunt de levensloopverlofkorting niet toepassen. Dat mag de werknemer via de IB alsnog doen. Zvw en andere sociale lasten spelen dus geen rol. Naar onze mening mag u wel 20% onbelast uitkeren.

Lees online.

 

App voor Nieuwe Wetten

Ook de wetgever wordt modern. U kunt nu een App installeren waarmee u op de hoogte gehouden wordt van Nieuwe Wetten. U kunt zelf kiezen wat uw ‘interessegebied’ is. De App is er voor alle smartphone-soorten. Meer informatie op www.antwoordvoorbedrijven.nl/app.

 

Lees online.

 

Handboek LH 2013

De handboeken Loonheffing 2013 zijn uit. Ja u leest het goed. Meervoud. Dit jaar is er een handboek loonheffing voor bedrijven die de WKR doen (vanaf 2014 verplicht) en een handboek voor bedrijven die dat nog niet doen. U kunt op deze linkpagina kiezen: Handboek Loonheffingen 2013

Lees online.

 

Fruit mag

Naast koffie en thee mag u ook gebak en fruit aan de werknemers ter beschikking stellen. In de werkkostenregeling mag u evenwel geen onbelaste vergoedingen meer verstrekken voor dergelijke consumpties. Dat wil zeggen dat een eventuele vergoeding in de werkkostenregeling moet. Nog niet in de WKR? Kijk dan vast even in LogiSal bij WKR.

Lees online.

Logisal Salaris nieuws Januari

Mtangani Bibliotheek

LogiSal heeft € 1.000 bijgedragen aan het opzetten en inrichten van een bibliotheek voor het dorp Mtangani. De Stichting Mtangani zet zich vooral in voor het ontwikkelen van de zelfstandigheid van vrouwen in het dorp. Eerder al heeft de Stichting, o.a. met behulp van LogiSal een school gebouwd en nu krijgen de vrouwen dus ook een heuse bibliotheek!

Lees online.

 

Horeca FBA, FBS

In de publicatie van de Stichting Contractcatering wordt niets vermeld over de auto van de zaak. Aangezien de premie geheven wordt over het SVW-loon (heffingsloon)  gaan wij er van uit dat deze premies ook betaald worden over de bijtelling voor de auto van de zaak. Wij hebben wel een bevestiging gevraagd.

Lees online.

 

Horeca en Auto

De eerste nadelen van de Wet Uniformering Loon Begrippen dienen zich aan. Het pensioenfonds Horeca gebruikt de loonaangifte voor de premiebepaling. Wel zo gemakkelijk. De premie echter wordt geheven over het Svw-Loon en daar hoort vanaf 2013 de auto van de zaak bij. Het pensioenfonds heeft duidelijk aangegeven dat over de auto van de zaak geen premie betaald hoeft te worden. Maar automatische premieberekening vanuit de loonaangifte kan dus nu al niet meer. Valt u onder de Horeca en heeft u personeel met een auto van de zaak? Dan verzoekt PHeNC u contact met hen op te nemen. Zie: PHeNC Premies en Bijdragen 2013

Lees online.

 

Uitzend gaat tellen

Per 1 januari 2013 verandert de pensioenindeling van Stichting Pensioenfonds voor de Personeelsdiensten (StiPP). In de huidige regeling worden werknemers op basis van contractvorm ingedeeld in de Basis- of Plusregeling. Vanaf 1 januari 2013 worden nieuwe werknemers ingedeeld op basis van een wekentelling. Zie www.stippensioen.nl

Lees online.

 

DO&R

In de bouw is nieuw de Discontinuiteitsregeling Overwerk & Reisuren. Een heerlijke regeling, waarvoor wij u graag verwijzen naar de documentatie. Via deze link kunt toelichting en voorbeeldberekeningen downloaden. De regeling is opgenomen in LogiSal2013. Toepassing is uitgebreid en redelijk zeldzaam maar als u het wilt toepassen kunt u aan de helpdesk de beschrijving vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Lees online.

 

Tabellen loonheffing 2013

De tabellen loonheffing zijn beschikbaar. Vanzelfsprekend voor u beschikbaar op de site van LogiSal. Zie: http://logisal.nl/download/tabellen-en-handboek/

Lees online.

Logisal Salaris nieuws Januari 2013

Militairen minder salaris

Dankzij de Wet Uniformering Loon Begrippen gaan militairen netto minder verdienen. Voor een normale werknemer geldt dat hij/zij meer loonheffing gaat betalen ter compensatie van het niet meer bijtellen van de zorgpremie. Maar als er al geen zorgpremie was dan is die verhoging van de loonheffing pure lastenverzwaring. En dat pakt o.a. bij militairen en DGA’s behoorlijk uit. Het scheelt de meeste militairen netto tot wel 5%. Defensie spreekt van een blunder vooral omdat dit gevolg pas nu bekend wordt.

Lees online.

 

Pensioenpremie deelmaanden

De pensioenfondsen die vallen onder Syntrus Achmea hebben de berekeningssystematiek voor de pensioenpremie aangepast. Deze aanpassing geldt alleen de maand van in- of uitdiensttreding en als die in- of uitdiensttreding in de loop van de maand is. Voorheen behoorde formeel gerekend te worden met kalenderdagen en vanaf 2013 dient te worden gerekend met werkdagen. In LogiSal wordt al zo gerekend.

Lees online.

 

LogiSal doet SEPA

LogiSal Salaris 2013-1A verschijnt 10 januari 2013. Nieuw in LogiSal2013 is dat u ook betalingen kunt aanbieden via SEPA. In 2013 kunt u dat nog doen zowel met Clieop03 als met SEPA, maar zoals bekend zal Clieop03 per 1 februari 2014 verdwijnen. De SEPA bestanden die u met LogiSal maakt kunt u importeren in uw bankprogramma of laten verzorgen via Equens. Ook beschikt u met LogiSal over een geautomatiseerde methode om alle rekeningnummers in uw administraties automatisch om te zetten in IBAN-nummers. LogiSal, de logische volgende stap. Downloaden kan via www.logisal.nl

Lees online.

 

Gebruikelijk DGA-loon 2013

Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2013 naar € 43.000 per jaar.
Het gebruikelijk loon is van toepassing op aandeelhouders met een aanmerkelijk belang. Daarvan is sprake als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) of zijn partner:

 • minstens 5% van de aandelen van de vennootschap bezit;
 • minstens 5% rechten heeft om aandelen te kopen; of
 • minstens 5% winstbewijzen of stemrecht heeft.

In dat geval moet de DGA een loon krijgen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die hij uitvoert binnen de onderneming. Bovendien mag zijn loon in 2013 niet lager uitvallen dan € 43.000 per jaar.
In 2012 is dat nog € 42.000. Bij het bepalen van het gebruikelijk loon gaat u uit van het kolom-14-loon van de loonstaat.

DGA afwijkend loon

In sommige situaties mag het loon van de DGA afwijken van de gebruikelijk-loon-grens. Als u aannemelijk kunt maken dat voor zijn werkzaamheden een loon lager dan € 43.000 gebruikelijk is, mag u dit lagere loon uitkeren. Ook kan de winstsituatie bij de B.V. zodanig zijn dat het gebruikelijk loon gewoon niet betaald kan worden. Zelfs parttime werken kan een reden zijn voor een lager loon.

Maar het loon kan ook hoger zijn. Als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon van de DGA in 2013 gelijkgesteld aan 70% van het hogere gebruikelijke loon met een ondergrens van € 43.000 óf aan het loon van de meestverdienende werknemer in de onderneming.

Lees online.

 

Levensloop vrijval ineens

Werknemers kunnen er voor kiezen om hun levenslooptegoed in 2013 ineens te laten vrijvallen. Zij betalen dan slechts over 80% van het tegoed belasting. Dit voorkomt dat deelnemers een hoger tarief belasting zouden moeten betalen, omdat hun inkomen ineens gestegen is. Als het geld eenmaal is opgenomen, kunnen zij niet meer bijstorten. In LogiSal kan die 80% via loonkode 152 Levensloopuitkering worden betaald. Voor de overige 20% kan een nieuwe loonkode aangemaakt worden. De soort van de loonkode voor het onbelaste deel is “17 netto vergoeding”.

Lees online.

 

Cursus in Leeuwarden

Donderdag 31 januari is er weer een cursus, deze keer in Leeuwarden. Op deze dag-cursus leert u werken met LogiSal en brengen wij u meteen op de hoogte van de ontwikkelingen in 2013. De cursus is bedoeld voor nieuwe gebruikers.

Meer informatie over de cursus ‘Werken met LogiSal’:

Informatie Cursus klassikaal
Prijzen
Bestellen/Reserveren

Let op: Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Lees online.

Salarisadministratie uitbesteden of zelf doen?

Salarisadministratie met LogiSal Salarisadministratie  zelf doen of uitbesteden?

Salarisadministratie zelf doen, kan ik dat met LogiSal?

De vraag of u de salarisadministratie zelf moet doen of dat u de salarisverwerking beter kunt uitbesteden is niet gemakkelijk te beantwoorden. Sommige mensen leren iets door eerst de theorie van de salarisadministratie te behandelen en dan de salarisadministratie in te stappen. Andere mensen beginnen gewoon met de salarisverwerking en kijken dan wat er gebeurt en leren daarvan. Daarom is er geen antwoord dat voor iedereen geldt. Maar ons advies op de vraag ‘Kan ik de salarisadministratie wel of niet zelf doen’ is: Als u handmatig een salarisberekening denkt te kunnen maken dan kunt u ook de salarisverwerking doen met behulp van software. Het maakt daarbij niet uit hoe handig u bent of hoe snel. Download de demo en kijk of u de salarisadministratie van LogiSal begrijpt! Salarisverwerking uitbesteden: Als u overweegt de salarisverwerking uit te besteden dan kunt u ons een offerte vragen.

Stuur een email naar info@logihuis.nl en wij nemen contact met u op.
U kunt ook direct bellen.

Er zijn 3 cursussen beschikbaar in de salarisadministratie:

Basiskennis salarisadministratie en Praktijkdiploma salarisadministratie (PDL)

Het aantal scholen cq instituten dat deze opleidingen aanbiedt is heel groot. Er is er vast een bij u in de buurt.